ITEMS Inżynieria Sp. z o.o.
Innowacyjne Technologie Ekologiczne,
Metody i Systemy ©
Dla projektantów

Dla projektantów

 

STRONA W PRZEBUDOWIE

 

 

 

Zagospodarowanie deszczówki jest kluczowe dla ekologicznego i ekonomicznego stylu życia.

Gromadzenie deszczówki dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu firmy ITEMS Inżynierii, pozwoli przede wszystkim gospodarstwom domowym na zmniejszenie zużycia wody z wodociągów nawet o połowę. Tanie rozwiązanie – zastosowanie kręgów betonowych i rur PVC ogólnie dostępnych pozwoli na wykorzystywanie retencjonowanej wody do podlewania trawnika, ogrodu, mycia samochodu, a nawet do prania czy sprzątania.
Niesie to duże oszczędności dla właścicieli nieruchomości. Dodatkowo, .

Zgromadzona woda deszczowa może służyć do:

  • podlewania trawnika,

  • ogrodu,

  • mycia samochodu,

  • spłukiwania sanitariatów,

  • prania (woda miękka, która zmniejsza ryzyko osadzania się kamienia na grzałkach),

  • sprzątania. 

Dodatkowo, zgromadzona deszczówka ma pomóc z problem odprowadzania jej do ścieków i kanalizacji, co z kolei ma wpływać na zmniejszanie ilości podtopień po gwałtownych burzach.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE (mała retencja wód opadowych z doczyszczaniem wody) :

mała retencja wody deszczowej

Zapraszamy do prezentacji zalet naszych urządzeń i rozwiązań >>> więcej