ITEMS inżynieria

Informacje o firmie

Jesteśmy producentem i dostawcą innowacyjnych technologii ekologicznych, metod i systemów w dziedzinie oczyszczania wód i dbania o środowisko naturalne. Oferujemy eko-separatory, filtry kanalizacyjne, filtry koszowe, instalacje oczyszczania ścieków w myjniach i warsztatach, sorbenty i inne rozwiązania. W ITEMS Inżynieria współpracujemy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, dzięki czemu z sukcesem wprowadzamy na rynek i wdrażamy rozwiązania technologiczne własne oraz współpracujących z nami kontrahentów i kooperantów.

W naszej ofercie znajdą państwo nowoczesne rozwiązania dedykowane zarówno do nowo budowanych, jak i modernizowanych obiegów kanalizacji deszczowej, a także do miejsc, w których niemożliwa jest przebudowa czy rozdział kanalizacji na deszczową i sanitarną. Technologie dostarczane przez naszą firmę przeznaczone są dla obiektów przemysłowych, budownictwa wielorodzinnego, jak i indywidualnych gospodarstw domowych. Działamy na całej Polski, Krakowa i województwa małopolskiego.

Innowacyjne rozwiązania w oczyszczaniu wód i ścieków

Produkujemy i dostarczamy mobilne filtry kanalizacyjne do oczyszczania deszczówki, wód i ścieków opadowych oraz roztopowych – EkoSeparatory KB. Oferujemy również produkowane przez naszą firmę preparaty do oczyszczania ścieków i wód opadowych – CelecoDrain C, PPdrain C.

Mają one zastosowanie również w poduszkach i wkładach filtracyjnych naszej produkcji przeznaczonych do studni chłonnych oraz przy oczyszczania wód odciekowych z np. z wysypisk. Może też być doskonałym materiałem do zastosowania, jako warstwy zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do gleby i wód gruntowych.

oczyszczanie wody

Jak oczyszczać wodę?

oczyszczanie wody

Oczyszczanie ścieków w myjniach i warsztatach powinno odbywać się przy zastosowaniu specjalistycznych filtrów i systemów. Jednym ze szczególnie ważnych elementów instalacji jest eko-separator substancji ropopochodnych. Oprócz tych elementów dostarczamy także sorbenty przeciwko wyciekom olejowym i innych węglowodorów, o szerokim zastosowaniu w przemyśle i usługach.

Oferujemy bieżącą pomoc techniczną, serwis oferowanych urządzeń i miłą obsługę.

Dobór rozwiązań

Chcemy, aby nasi kontrahenci ze współpracy z nami byli zadowoleni z osiąganych korzyści dla swoich przedsiębiorstw, otoczenia w którym żyją i swoich. W doborze rozwiązań dla naszych partnerów kierujemy się interesem i dobrem wspólnym oraz dobrem ogólnym. Czynimy to poprzez umożliwienie dostępu do tanich, innowacyjnych a jednocześnie dobrych i prostych w stosowaniu technologii w oparciu o produkty pochodzenia naturalnego, które bez szkody można poddać recyclingowi. Przy wdrażaniu rozwiązań korzystamy z naszych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz opieramy się o wyroby oraz rozwiązania oferowane przez naszych Polskich partnerów.

Pragniemy, aby klienci nasi otrzymywali dobrej jakości produkty i w dobrej cenie. Zaś metody przez nas proponowane, nie szkodziły i skutecznie polepszały jakość środowiska i otoczenia, w którym żyjemy oraz żyły będą następne pokolenia Polaków, Europejczyków i pozostałych ludzi na Ziemi.
Warunkiem tutaj jest jednak to, że już teraz zadbamy o nasze środowisko naturalne, którego piękno jest przecież naszym bogactwem.

Co o wodzie mówią inni?

„27. Inne wskaźniki aktualnej sytuacji powiązane są z wyczerpaniem zasobów naturalnych. Dobrze wiemy, że nie jest możliwe utrzymanie obecnego poziomu konsumpcji w krajach najbardziej rozwiniętych i bogatszych warstwach społeczeństwa, gdzie zwyczaj wykorzystywania i wyrzucania osiąga niesłychany poziom. Przekroczono pewne maksymalne granice eksploatacji planety, choć nie rozwiązaliśmy problemu ubóstwa."

„28. Czysta woda pitna jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ jest niezbędna do życia człowieka oraz wspierania ekosystemów lądowych i wodnych. Źródła słodkiej wody zaopatrują rolnictwo, hodowlę oraz przemysł, jej jakość wpływa na nasze zdrowie. Będąca do dyspozycji woda przez długi czas pozostawała na stosunkowo stałym poziomie, ale obecnie w wielu miejscach popyt przewyższa zrównoważoną podaż, z poważnymi konsekwencjami w krótszym lub dłuższym okresie. Duże miasta, które są uzależnione od znaczącego poziomu gromadzenia wody, znoszą okresy braku zasobów, które w momentach krytycznych nie zawsze są zarządzane w sposób odpowiedni i bezstronny. Z niedostatkiem wody mamy do czynienia szczególnie w Afryce, gdzie duża część ludności nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej lub cierpi z powodu suszy, utrudniającej produkcję pożywienia. W niektórych krajach istnieją regiony z obfitą ilością wody, podczas gdy inne cierpią z powodu poważnych jej braków."

„29. Szczególnie poważnym problemem jest jakość wody dostępnej dla ubogich, co powoduje każdego dnia śmierć wielu osób. Pospolite wśród ubogich są choroby związane z wodą, w tym wywołane przez drobnoustroje i substancje chemiczne. Dyzenteria i cholera, związane ze stanem sanitarnym i niedostatecznymi zasobami wody, stanowią istotny czynnik zachorowalności i umieralności niemowląt. Warstwy wodonośne w wielu miejscach są zagrożone zanieczyszczeniami, jakie powodują pewne działania wydobywcze, rolnicze i przemysłowe, zwłaszcza w krajach, w których nie ma odpowiednich regulacji i kontroli. Mamy tu na myśli nie tylko ścieki fabryczne. Detergenty i środki chemiczne stosowane przez mieszkańców w wielu częściach świata płyną do rzek, jezior i mórz."

„30. Podczas gdy stale pogarsza się jakość wody, którą dysponujemy, to w niektórych miejscach rozwija się skłonność do prywatyzacji tych szczupłych zasobów, stających się towarem, który jest podporządkowany prawom rynku. W rzeczywistości dostęp do wody pitnej i bezpiecznej jest istotnym, fundamentalnym i powszechnym prawem człowieka, ponieważ determinuje przeżycie osób i z tego względu jest warunkiem korzystania z innych praw człowieka. Ten świat ma poważny dług społeczny wobec ubogich, którzy nie mają dostępu do wody pitnej, gdyż jest to odmawianie im prawa do życia zakorzenionego w ich niezbywalnej godności. Dług ten spłaca się częściowo poprzez większą pomoc finansową, by zapewnić czystą wodę i usługi kanalizacyjne ludom najuboższym. Mamy jednakże do czynienia z marnotrawieniem wody nie tylko w krajach rozwiniętych, ale również w tych mniej rozwiniętych, posiadających spore rezerwy. Pokazuje to, że problem wody jest częściowo kwestią edukacji i kultury, bo nie ma świadomości wagi tych zachowań w kontekście wielkiej nierówności."

oczyszczona woda

„31. Zwiększenie niedoborów wody spowoduje wzrost kosztów żywności i innych produktów wymagających jej użycia. Niektóre badania wskazały na niebezpieczeństwo dotkliwego braku wody w ciągu kilku dziesięcioleci, jeśli nie zostaną podjęte działania w trybie pilnym. Oddziaływania na środowisko mogą mieć wpływ na miliardy ludzi, a można też oczekiwać, że kontrola wody przez wielkie światowe korporacje stanie się głównym źródłem konfliktów w tym wieku."

Przedruk z Encykliki Papieskiej „Laudato Si” (2015), Rozdział II „Kwestia wody”, strony 24 – 27.