Oczyszczanie wód opadowych i roztopowych

Efektywne sposoby na zarządzanie wodą deszczową

Ciekawość dziecka czasami jest wskazana. Bowiem uświadamia nam ona niejednokrotnie, że śmiecimy, brudzimy i, że tak naprawdę nie obchodzi nas, co się z tym dzieje i jaki ma to wpływ na nas samych i na naszą kieszeń. Oczyszczanie ścieków kosztuje. Płaci za to każdy, bez wyjątku, bo przecież każdy z nas spożywa dziennie kilka litrów wody. Jedni ją kupują, inni czerpią jeszcze ze studni, ale jedna i druga jest wydobywana z ziemi i była wcześniej opadem deszczu lub śniegu.

Podczyszczanie wód opadowych

W studzience podczas jej czyszczenia można znaleźć prawie wszystko to, co jest w stanie przelecieć przez szczeliny wpustu ściekowego (kratki ściekowej), a więc różnego rodzaju śmieci, liście i inne zanieczyszczenia mechaniczne. Są też ropopochodne i inne substancje bardziej lub mniej rozpuszczalne w wodzie. Do tego również metale ciężkie np. ołów ze spalin i inne.

Chcemy Państwu zaprezentować konkurencyjną, innowacyjną, bezinwazyjną dla środowiska metodę oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych. W metodzie tej stosuje się proste w obsłudze urządzenia zaopatrzone w układ filtracyjny.

Podstawa prawna:

filtrowanie wód opadowych

Mobilne separatory substancji ropopochodnych

Filtry kanalizacyjne można traktować, jako Mobilne Separatory Ropopochodnych. Są to przenośne urządzenia, które stosuje się do podczyszczania wody opadowej lub procesowej w celu oddzielenia zanieczyszczeń (węglowodorów i zawiesin) które pochodzą z parkingów, mycia aut w myjniach samochodowych, warsztatów samochodowych, czy stacji demontażu pojazdów i innych. W naszej ofercie posiadamy separatory z wkładem filtracyjny CelecoDrain KC, którego skuteczność oczyszczania sięga 97%. Pozwala to osiągnąć na odpływie stężenie ropopochodnych i zawiesin poniżej wymagań norm. Urządzenia – ekoseparatory posiadają kosz do zbierania osadów oraz by-pass.

Zapraszamy do zapoznania się z Kryteriami Doboru Urządzeń.

EkoSerparatory KB1 oraz Ekoseparatory KB1 podwieszane

EkoSeparatory KB1 i KB1 podwieszane od ITEMS Inżynieria są urządzeniami do oczyszczania wód opadowych. Wykorzystują materiały filtracyjne, takie jak węgiel aktywny, do usuwania zanieczyszczeń, oferując skuteczność do 98%. Są wykonane z trwałych materiałów, takich jak stal nierdzewna i HDPE, zapewniając długą żywotność. Zastosowanie EkoSeparatorów pozwala na zminimalizowanie wpływu zanieczyszczeń na środowisko i odzyskiwanie wody do ponownego użycia, co jest korzystne w obliczu rosnących cen wody i potrzeby zrównoważonego jej wykorzystania.

Filtry koszowe KB2 do studzienek kanalizacyjnych

Urządzenie do oczyszczania ścieków i wód opadowych z nieczystości, takich jak piasek, żwir czy śmieci, nazywane jest filtrem koszowym. Jest to niezbędne w miejscach, gdzie istnieje ryzyko zablokowania kanalizacji przez różne odpady. Filtry koszowe są montowane w studzienkach kanalizacyjnych, zwłaszcza na parkingach, placach targowych czy w zabytkowych obszarach o ograniczonym dostępie. Urządzenie to składa się z podwójnego systemu filtrowania wykonanego z tworzywa PE i stali kwasoodpornej. Ścieki i woda opadowa przepływają przez kosz filtracyjny, który zatrzymuje nieczystości. W przypadku dużych opadów deszczu, filtry koszowe mają wbudowane przelewy awaryjne, aby zapobiec blokowaniu przepływu wody. Zanieczyszczenia są zatrzymywane na specjalnie zaprojektowanym sicie. Resztki zgromadzone w filtrze koszowym można bezpiecznie usunąć, o ile nie są to odpady niebezpieczne.

filtry koszowe do studzienek
Dobór Filtrów Koszowych KB2 wg typów i zastosowania

Dobór Filtrów Koszowych KB2 wg typów i zastosowania

Zagospodarowanie deszczówki jest kluczowe dla ekologicznego i ekonomicznego stylu życia

Gromadzenie deszczówki dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu firmy ITEMS Inżynierii, pozwoli przede wszystkim gospodarstwom domowym na zmniejszenie zużycia wody z wodociągów nawet o połowę. Tanie rozwiązanie – zastosowanie kręgów betonowych i rur PVC ogólnie dostępnych pozwoli na wykorzystywanie retencjonowanej wody do podlewania trawnika, ogrodu, mycia samochodu, a nawet do prania czy sprzątania.
Niesie to duże oszczędności dla właścicieli nieruchomości.

Woda deszczowa może służyć do:

  • podlewania trawnika,
  • ogrodu,
  • mycia samochodu,
  • spłukiwania sanitariatów,
  • prania (woda miękka, która zmniejsza ryzyko osadzania się kamienia na grzałkach),
  • sprzątania.
mała retencja

Dodatkowo, zgromadzona deszczówka ma pomóc z problem odprowadzania jej do ścieków i kanalizacji, co z kolei ma wpływać na zmniejszanie ilości podtopień po gwałtownych burzach.