Oferta

Oczyszczanie wód opadowych, oczyszczane z substancji ropopochodnych

Oczyszczanie deszczówki, wód roztopowych i ścieków z substancji ropopochodnych stanowi kluczowy element w zarządzaniu wodami opadowymi i przemysłowymi.. Zastosowanie specjalistycznych materiałów filtracyjnych, takich jak węgiel aktywny czy specjalne tkaniny filtracyjne, może znacząco poprawić jakość wody. Usuwa to nie tylko zanieczyszczenia ropopochodne, ale również inne szkodliwe substancje, takie jak metale ciężkie czy chemikalia przemysłowe.

Filtr do wody deszczowej jest często pierwszym etapem w zaawansowanym systemie oczyszczania, który może być rozbudowany o dodatkowe elementy, takie jak separatory ropopochodne. Te dodatkowe urządzenia są skuteczne w usuwaniu olejów i smarów, co jest szczególnie ważne w kontekście przemysłowych zastosowań. Dzięki zastosowaniu takich kompleksowych technologii, możliwe jest nie tylko zminimalizowanie wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne, ale również odzyskiwanie wody do ponownego użycia. To ostatnie jest szczególnie korzystne w kontekście rosnących cen wody i potrzeby zrównoważonego jej wykorzystania.

Pełna oferta

Pobierz broszurę z pełną ofertą ITEMS Inżynieria

EkoSeparator KB1 - wkład do wpustu filtrująco-separujący

filtry kanalizacyjne

Urządzenia filtracyjno-separacyjne takie jak np. mobilne separatory substancji ropopochodnych przeznaczone do oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Instalowane na parkingach, placach manewrowych baz transportowych, placach targowych, dziedzińcach i innych miejscach, gdzie istnieje ryzyko skażenia substancjami szkodliwymi dla środowiska na terenie otwartym lub zamkniętym. Przeznaczony jest do montażu w studzienkach kanalizacyjnych pod wpustem ulicznym. Stosowany w nowo budowanych i istniejących systemach kanalizacyjnych oraz gdy nie ma możliwości ich przebudowy. Ekoseparator KB1 – wkład do wpustu filtrująco-separujący – wyposażony jest w przelew awaryjny (by-pass) oraz kosz na zawiesiny, piasek i inne zanieczyszczenia mechaniczne.

EkoSeparatory KB1 – wkłady do wpustów filtrująco-separujące – ze względu na ich mobilność i małe rozmiary mogą być również stosowane jako stałe zabezpieczenie przed wyciekami szkodliwych substancji w nagłych przypadkach.

EkoSeparator KB1

Dobór EkoSeparatorów KB1 wg typów i zastosowania

Ekoseparator KB1 podwieszany

Podwieszany EkoSeparator KB1 to innowacyjne urządzenie typu podwieszanego, dostępne w różnych wariantach: KB1-2 typ 31/20©, KB1-3PE typ 40/20© oraz KB1-3PE typ 50/30©. Jego głównym zadaniem jest filtracja ścieków, zwykle instalowany w studzienkach kanalizacyjnych, gdzie dopływ ścieków znajduje się w górnej części. Montaż urządzenia odbywa się przez zawieszenie go na obejmie pod rurą doprowadzającą ściek, co gwarantuje stabilność i efektywność działania.

EkoSeparator KB1 typu podwieszanego wyposażony jest we wkład filtracyjny, który skutecznie oczyszcza ścieki. Wykonany jest ze stali nierdzewnej lub z polietylenu o dużej gęstości, co zapewnia jego trwałość i odporność na korozję. Specjalne zapięcia ułatwiają montaż i demontaż urządzenia, co jest kluczowe podczas wymiany czy konserwacji.

Dodatkowo, podwieszany EkoSeparator KB1 posiada przelew awaryjny (by pass) oraz mini osadnik, zwiększając jego funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki temu, jest to niezawodne rozwiązanie w zakresie gospodarki ściekowej, łączące w sobie efektywność, trwałość i łatwość obsługi.

ekoseparator podwieszany

Czynnikiem filtrującym (złożem filtracyjnym) węgiel aktywny w połączeniu z innymi materiałami. Ilość oraz jakość materiałów filtracyjnych decyduje o stopniu i jakości podczyszczenia ścieku. Materiałami filtracyjnymi mogą być również tkaniny poliamidowe, polipropylenowe lub inne sypkie złoża filtracyjne posiadające stosowne dokumenty.

Raport skuteczności uzdatniania wody deszczowej na ekoseparatorze KB11

Raport skuteczności uzdatniania wód opadowych i roztopowych na EkoSeparatorze KB1

Sposób podczyszczania

W etapie I-szym wody opadowe spływając kanalizacją deszczową trafiają w studzience na EkoSeparator, w którym przechodząc przez sita i materiały filtracyjne poddane są procesowi oczyszczania i uzdatniania. Zanieczyszczenia, pozostają w urządzeniu, na materiale filtracyjnym, zaś podczyszczone już wody opadowe, płyną dalej kanalizacją pozbawione w znacznym stopniu zanieczyszczeń. Skuteczność oczyszczania z zawiesin i ropopochodnych sięga nawet 98%.

Wykonanie

Materiały, z którego wykonane są filtry kanalizacyjne EkoSeparator to: HDPE, i/lub stal nierdzewna (standard) i kwasoodporna wg życzenia inwestora (urządzenie o wydłużonym okresie gwarancji).

Eksploatacja

Eksploatacja EkoSeparatorów polega na wymianie materiałów filtracyjnych. Wymiana prowadzona jest zgodnie z ustalonym harmonogramem, opracowanym na podstawie monitorowanych wyników jakości ścieków. W przypadku stosowania EkoSeparatorów odpad stanowi jedynie zanieczyszczony materiał filtracyjny, który poddawany jest utylizacji w wyspecjalizowanych firmach. Stanowi to dużą oszczędność kosztów utylizacji ścieków wypompowywanych z separatorów. Stosowanie jednocześnie EkoSeparatorów i separatorów obniża koszty eksploatacji tych drugich przy jednoczesnym wzroście skuteczności oczyszczania.

Korzyści dla użytkownika - segregacja odpadów u źródła

Zastosowanie tego typu procesu podczyszczania w momencie wpływu wód do kanalizacj poprzez filtr kanalizacyjnyi, a więc w początkowej fazie spływu, pozwala na dłuższą żywotność rur kanalizacyjnych. Minimalizuje się w ten sposób również problem drożności „światła” rury tj. osadzania się zanieczyszczeń na ściankach przewodów (szczególnie ropopochodnych i zawiesin np. sadzy, pyłów kopalnianych). W efekcie obniża to koszty eksploatacji oraz czyszczenia rur kanalizacyjnych, co w efekcie może eliminować przestoje spowodowane wyłączeniem zatkanego lub poddanego czyszczeniu odcinka kanalizacji. W przypadku zastosowania odmiany KB2 segregacja odpadów rozpoczyna się już w momencie wpływu ścieku do studzienki kanalizacyjnej. Wyłapuje on głównie zanieczyszczenia mechaniczne np. liście.

Stosowanie EkoSeparatorów zmniejsza ładunek niesionych zanieczyszczeń w tym min. metali ciężkich, przyczynia się do zmniejszenia ilości osadów w ściekach, obniża koszty oczyszczania ścieków trafiających do Zakładów komunalnych oraz przedłuża i obniża koszty eksploatacji rurociągów odprowadzających ścieki.

uzdatnianie wody

EkoSeparatory zwłaszcza ich odmiany zanurzeniowe i przepływowe znajdują zastosowanie w oczyszczaniu ścieków np. pochodzących z rynien, dachów itp. w celu pozyskania „wody szarej” do powtórnego wykorzystania. Sprzyja temu min. duża sprawność filtracyjna złoża. Pozwala to na znaczne oszczędności w zużyciu wody zwłaszcza tej wykorzystywanej w celach gospodarczych.

Filtry kanalizacyjne EkoSeparator KB do oczyszczania wód opadowych powinny być stosowane przez:

 • samorządy
 • przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne
 • zakłady przemysłowe
 • firmy prowadzące magazyny lub centra logistyczne
 • bazy transportowe
 • porty
 • lotniska
 • kolej
 • stacje benzynowe
 • zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych
 • zarządców parkingów o powierzchni powyżej tysiąca metrów kwadratowych

Schematy działania urządzeń w studzience (przykłady):

EkoSeparator KB1-2

Kliknij na grafikę aby powiększyć.

EkoSeparator KB1, KB1-3M i KB1-3PE oraz typ podwieszany

Kliknij na grafikę aby powiększyć.

Przykład zastosowania jako odwodnienie mostu:

Kliknij na grafikę aby powiększyć.

Jesteśmy w stanie zaprojektować urządzenie oraz filtr kanalizacyjny dostosowane do warunków u Państwa istniejących, uwzględniając wielkości przepływów i specyfikę otoczenia oraz ścieku.