Oczyszczanie z ropopochodnych

Oczyszczanie ścieków z substancji ropopochodnych

Proponujemy rozwiązania do nowych obiektów oraz do modernizacji już istniejących obiegów kanalizacji deszczowej oraz wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest przebudowa i rozdział kanalizacji na deszczową i sanitarną.

Materiały filtracyjne o dużej skuteczności

Urządzenia dostosowane do potrzeb

Prezentowane przez nas urządzenia cieszą się wysoką jakością wykonania i skutecznością oczyszczania. Nasze podejście do potrzeb klienta, często wynikających z uwarunkowań terenu lub zabudowy jest indywidualne. Projekty naszych urządzeń są tak modyfikowane, aby gwarantowały ergonomikę obsługi, skuteczność i niskie koszy eksploatacji oraz mogły być po zakończeniu eksploatacji poddane recyclingowi bez szkody dla środowiska.

Materiały filtracyjne o dużej skuteczności

Zastosowane przez nas materiały filtracyjne charakteryzują się wysoką skutecznością oczyszczania i niskimi kosztami eksploatacji.

Obecność Węgla Aktywnego w złożu filtracyjnymdodatkowo intensyfikuje zdolności do usuwania chloru, rozpuszczalników chloropodobnych i węglowodorów aromatycznych, pestycydów chloropodobnych i związków wieloaromatycznych oraz barwników i metali ciężkich. Posiada właściwości odkwaszające.

Duża i porowata powierzchnia złoża nie utrudnia i nie hamuje przepływów.

Filtr kanalizacyjny

EkoSeparator KB3 typ zanurzeniowy

EkoSeparator KB3 typ zanurzeniowy to zaawansowany filtr kanalizacyjny, montowany w studzienkach, gdzie poziom wody jest podniesiony. Działa efektywnie w zanurzeniu, oczyszczając ścieki bez zatrzymywania. Konstrukcja i materiały, takie jak stal nierdzewna 316L i węgiel aktywny, gwarantują trwałość i skuteczność. Regularne monitorowanie i wymiana złoża są kluczowe dla utrzymania wydajności. Urządzenie dostosowuje się do różnych charakterystyk ścieków, oferując elastyczność i niezawodność w procesie oczyszczania wód.

EkoSeparator KB3 typ zanurzeniowy
Oczyszczanie ścieków z substancji ropopochodnych

Oferta EkoSeparatorów

Oferujemy innowacyjne technologie ekologiczne do oczyszczania wody z substancji ropopochodnych. Nasze produkty są stosowane w miejscach takich jak parkingi, place targowe czy drogi, gdzie istnieje ryzyko skażenia wód opadowych. Urządzenia te są przenośne i mogą być instalowane w istniejących systemach kanalizacyjnych. Dzięki temu rozwiązania firmy przyczyniają się do ochrony środowiska i zmniejszania kosztów eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej.

Pełna oferta

Pobierz broszurę z pełna ofertą ITEMS Inżynieria