Usługi serwisowe

usługi serwisowe dla urządzeń wyprodukowanych przez ITEMS Inżynieria

W ramach usług serwisowych dla urządzeń przez nas wyprodukowanych ITEMS Inżynieria prowadzi:

  • montaż i instalacja nowego urządzeń,
  • wymianę w zainstalowanych urządzeniach materiałów filtracyjnych na nowe,
  • opróżnianie i mycie worka lub wymiana na nowy,
  • mycie urządzenia,
  • odbiór i transport odpadów do zakładu utylizacyjnego,
  • monitoring stanu urządzeń.

Proponujemy zaawansowane metody zarządzania wodami opadowymi i przemysłowymi. Kluczową rolę w procesie oczyszczania odgrywają nasze filtry kanalizacyjne oraz materiały filtracyjne, które skutecznie eliminują zanieczyszczenia ropopochodne oraz inne niebezpieczne substancje. Nasz filtr do wody deszczowej stanowi często początkowy element w kompleksowym systemie oczyszczania, który można uzupełnić o separatory ropopochodne dla efektywniejszego usunięcia olejów i smarów. Dzięki naszym innowacyjnym technologiom, możemy nie tylko minimalizować negatywny wpływ zanieczyszczeń na ekosystem, ale także umożliwiamy recykling wody. Nasze systemy są doskonałym wyborem zarówno dla nowo budowanych obiektów, jak i dla tych, które potrzebują modernizacji, zapewniając wszechstronność i efektywność w zarządzaniu zasobami wodnymi.

Ważne informacje

BDO: 000318428
Usługi nie obejmują czyszczenia studzienek kanalizacyjnych.

Istnieje możliwość podpisania stałej umowy i negocjowania cen prowadzenia serwisu w przypadku obsługi dla więcej niż zamontowanych przez ITEMS Inżynieria sp. z o. o. urządzeń.