Oferta dla projektantów i inwestorów

Rozwiązania dla kanalizacji opadowej oraz myjni

Oferujemy projektowanie obiektów kanalizacji opadowej oraz myjni w oparciu o nasze rozwiązania.

Rozwiązania nasze znajdują zastosowanie:

  • w nowych obiektach,
  • w obiektach wymagających modernizacji,
  • w obiegach kanalizacji deszczowej już istniejącej,
  • wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest przebudowa i rozdział kanalizacji na deszczową i sanitarną.

Oferujemy specjalistyczne rozwiązania dla projektantów i inwestorów w zakresie zarządzania wodami opadowymi i przemysłowymi. Nasze materiały filtracyjne są kluczowe w procesie oczyszczania wód, usuwając zanieczyszczenia ropopochodne i inne szkodliwe substancje. Filtr do wody deszczowej jest często pierwszym etapem w zaawansowanym systemie oczyszczania, który może być rozbudowany o separatory ropopochodne dla skuteczniejszego usuwania olejów i smarów. Dzięki naszym technologiom, możliwe jest nie tylko zminimalizowanie wpływu zanieczyszczeń na środowisko, ale również odzyskiwanie wody do ponownego użycia.

Kryteria doboru urządzeń EkoSeparator KB

do oczyszczania ścieków zanieczyszczonych ropopochodnymi i zawiesinami.
kryteria doboru EkoSeparatorów