Filtrowanie deszczówki – co warto wiedzieć?

filtrowanie deszczówki

W jakim celu zbiera się deszczówkę?

Kryzys ekologiczny, który od lat się pogłębia, wymusza opracowywanie coraz to nowych rozwiązań przeciwdziałania mu. Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak ważne jest oszczędzanie wody. Dlatego coraz większą popularnością cieszy się zbieranie deszczówki. W związku z tym konieczne okazuje się również właściwe filtrowanie deszczówki.

Deszczówka, czyli woda deszczowa, stanowi cenne dobro, które sprzyja korzystaniu z zasobów wodnych w sposób zrównoważony. Można wykorzystać ją chociażby do prac porządkowych, podlewania roślin w ogrodzie lub zieleni na terenach miejskich. Jest to rozwiązanie nie tylko ekonomiczne, ale też przyjazne roślinności, której nie służy woda wodociągowa z domieszkami chloru lub fluoru.

Warto jednak pamiętać, że woda deszczowa może posiadać zanieczyszczenia lub zacząć zagniwać. Dlatego tak ważne jest filtrowanie deszczówki.

Jak przebiega filtrowanie deszczówki?

Na jakość wody deszczowej wpływa wiele czynników, takich jak rodzaj dachu oraz rodzaj zbiornika. Oczyszczanie wód opadowych dokonuje się już na etapie jej spływania rurami spustowymi. Zainstalowane w nich filtry zatrzymują jednak tylko większe zanieczyszczenia, takie jak liście czy fragmenty gałęzi. Niewielkie zanieczyszczenia organiczne są zaś przepuszczane, a następnie osadzają się w zbiorniku. Dlatego konieczne jest dodatkowe filtrowanie deszczówki.

Na system oczyszczania wód deszczowych składają się filtry przepływowe oraz filtry zbierające. Mechanizm działania pierwszych z nich polega na tym, że oczyszczona woda płynie do zbiornika, a jej resztka wraz z zanieczyszczeniami trafia w inne miejsce, na przykład do kanalizacji deszczowej.

W przypadku filtrów zbierających zanieczyszczeń nie odprowadza się poza zbiornik. Spływają one do specjalnych koszy zamontowanych w zbiorniku.

Jak dbać o filtry?

Sam proces, jakim jest filtrowanie deszczówki, jest niezmiernie ważny. Jednak należy też pamiętać o regularnej konserwacji filtrów. Jest to bowiem czynność, która ma ogromne znaczenie dla utrzymania pożądanej jakości wody spływającej do zbiornika.

Aby podczyszczanie wód opadowych przynosiło rezultaty, musi zostać określona właściwa częstotliwość czyszczenia i konserwacji filtrów. Zależna jest ona od różnych czynników, takich jak ilość drzew na danej działce, rozmiar dachu czy kierunek wiatru. Warto wiedzieć, że na rynku działa wiele firm, oferujących profesjonalne oczyszczanie wód opadowych.