Separator substancji ropopochodnych

separator substancji ropopochodnych

Oczyszczanie wody

Wody opadowe, a także roztopowe i poprocesowe można wykorzystywać na wiele sposobów. Jest to ekologiczne rozwiązanie, o ile jednak wykorzystana woda nie jest skażona. Zarówno w przypadku ziemi, jak i odbiorników wodnych, zachodzi ryzyko ich skażenia różnymi szkodliwymi substancjami. Takimi jak oleje czy benzyna. By oczyścić wody opadowe, stosuje się separator substancji ropopochodnych. W poniższym tekście wyjaśnimy czym jest to urządzenie i w jakim celu się je wykorzystuje.

Co mówią przepisy?

Separator ropopochodnych ma ogromne znaczenie dla procesu, jakim jest oczyszczanie ścieków. Zasady jego stosowania regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Czym jest separator substancji ropopochodnych?

Wyjaśnijmy zatem, czym dokładnie jest separator substancji ropopochodnych. To urządzenie przemysłowe, w którego wnętrzu dokonuje się proces oddzielenia olei i emulsji od pozostałych substancji. Kluczowe dla tego mechanizmu jest to, aby ścieki znajdowały się w urządzeniu na tyle długo, by doszło do przepływu laminarnego oraz flotacji oleju. Drugie zjawisko dość często wspomaga się sztucznie. Separatory mają szerokie zastosowanie w procesie, jakim jest oczyszczanie ścieków przemysłowych.

Separator substancji ropopochodnych – rodzaje

Każdy, kogo interesuje zakup urządzenia, takiego jak separator substancji ropopochodnych, musi wiedzieć, że istnieją dwa główne jego rodzaje. Pierwszą kategorią są separatory klasy I, czyli separatory koalescencyjne. W ich przypadku stężenie substancji ropopochodnych na odpływie nie przekracza 5 mg/l.

Drugą grupę stanowią separatory klasy II, czyli separatory grawitacyjne. Tu stężenie substancji ropopochodnych na odpływie nie przekracza 100 mg/l. Należy podkreślić, że można używać ich tylko wówczas, gdy podczyszczone wody trafiają do odpływów kanalizacyjnych. Jeżeli woda z separatora nie podlega dalszemu oczyszczaniu, wówczas konieczne jest użycie separatora klasy I.

Dobór separatora ropopochodnych powinien być dobrze przemyślany, adekwatnie do rodzaju instalacji. Zakup warto skonsultować ze specjalistą, mającym odpowiednią wiedzę w tym zakresie.