Oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach

oczyszczanie ścieków

Domowe oczyszczanie ścieków

Na terenach, na których brak jest stałego przyłącza do sieci kanalizacyjnej, bardzo dobrze sprawdzają się przydomowe oczyszczalnie ścieków. Aby funkcjonowały one sprawnie, spełniając przypisane im zadania, należy zadbać o utrzymanie ich w należytym porządku. Ważne jest zatem regularne oczyszczanie ścieków. Jak przebiega ten proces i jak często należy go przeprowadzać? Zapraszamy do lektury!

Rozwiązania, takie jak zbieranie deszczówki oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków, cieszą się w ostatnim czasie dużą popularnością. Przydomowa oczyszczalnia ścieków to system, którego zadaniem jest gromadzenie i oczyszczanie ścieków wytwarzanych w gospodarstwie domowym, a następnie ich neutralizowanie. Dzięki temu mogą być odprowadzane w różne miejsca (do gruntu bądź rowu melioracyjnego) bez ryzyka, że będą stanowiły zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Wybierać można spośród różnych typów oczyszczalni. Najpopularniejsze są oczyszczalnie roślinne, biologiczne oraz drenażowe. Dobór odpowiedniego rozwiązania determinują między innymi warunki panujące na działce. Niektóre rozwiązania wymagają odpowiedniej powierzchni, przepuszczalnego gruntu bądź odpowiednio niskiego poziomu wód gruntowych.

Czyszczenie oczyszczalni

Proces, jakim jest oczyszczanie ścieków z przydomowej oczyszczalni, należy przeprowadzać z należytą starannością. Pierwszą czynnością, jaką trzeba wykonać, jest bardzo ostrożne zdjęcie pokryw zewnętrznych i wewnętrznych. Nie można dopuścić przy tym do dekompresji szkodliwych gazów.

Następnie przechodzi się do opróżnienia zawartości osadnika, podczas którego używa się specjalnego węża wypompowującego osad. Zawartość uzupełnia się zaś wodą. Gdy osad zostanie już wypompowany, można użyć specjalnych preparatów przeznaczonych do oczyszczalni ścieków. Taka profilaktyka zapewnia większą wydajność całego systemu.

Zarówno oczyszczanie zbiorników z nieczystościami, jak i inne czynności, takie jak oczyszczanie wód opadowych, należy wykonywać z odpowiednią częstotliwością.

Jak często należy oczyszczać przydomowe oczyszczalnie?

Zapewne wiele osób zastanawia się, jak często należy przeprowadzać oczyszczanie ścieków w przydomowej instalacji. Z reguły czynność tę powinno się wykonywać od 1 do 4 razy w roku. Dokładna częstotliwość oczyszczania determinowana jest jednak różnymi czynnikami, takimi jak typ oczyszczalni, jej rozmiar, liczba osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe oraz ładunek zanieczyszczeń.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także inne rozwiązania, takie jak filtrowanie deszczówki, to ekologiczne działania, oparte na naturalnych procesach. Podejmując je, neutralizujemy negatywny wpływ na środowisko, związany z działalnością człowieka. Zalety oczyszczania wody są niepodważalne.