Zbieranie deszczówki w miastach

zbieranie deszczówki

Znaczenie wód opadowych w obszarach miejskich

Wiele osób zapewne nie zdaje sobie sprawy, jak cenna jest woda opadowa. Ma ona kluczowe znaczenie dla szeregu pozytywnych procesów na terenach miejskich. Zbieranie deszczówki przynosi korzyści wszystkim – od ludzi, po rośliny i zwierzęta. W poniższym wpisie przyjrzymy się bliżej sposobom zbierania wód opadowych w miastach.

Jednym z ważniejszych źródeł wody w miastach jest opad. Dlatego tak ważne jest oczyszczanie wód opadowych. Deszczówka zapewnia sprzyjające warunki zieleni i ekosystemom wodnym. To zaś przekłada się na bardziej przyjazne środowisko do życia.

Wody opadowe wymagają jednak odpowiedniego zabezpieczenia. Zwłaszcza przy intensywnych opadach, przewaga terenów zabetonowanych nad zielonymi, może prowadzić do zalań i podtopień. Nie zawsze stosowane rozwiązania kanalizacyjne są w stanie temu zapobiec. Stąd też tak duże znaczenie ma zarówno system oczyszczania wód deszczowych, jak i ich odpowiednie zabezpieczanie.

Zbieranie deszczówki w różnych częściach świata

Racjonalne zarządzanie wodami opadowymi oraz właściwe wykorzystanie wody deszczowej jest dużym wyzwaniem dla współczesnych miast. Szczególnie w kontekście sukcesywnie zagęszczającej się zabudowy.

Państwa, takie jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia, a także niektóre państwa europejskie, już od wielu lat wdrażają skuteczne rozwiązania związane z gospodarowaniem wodą opadową. Rozwiązaniem stosowanym w USA jest zabudowa o niskim oddziaływaniu na środowisko. Chodzi tu o takie planowanie przestrzeni, aby uwzględniało ono specyfikę danego krajobrazu. Pozwala to ograniczyć negatywny wpływ zabudowań na ekosystem przyrodniczy.

Ciekawe rozwiązanie stosuje się również w Australii, a mowa tu o planowaniu miasta ukierunkowanym na wodę. Obejmuje ono wszystkie obszary miejskiego cyklu wodnego, w tym odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zaopatrywanie w wodę, ekosystemy wodne. Metoda ta jest ukierunkowana na sprawienie, aby miejski obieg wody był możliwie najbardziej zbliżony do naturalnego.

Aby mądrze zarządzać procesem, jakim jest zbieranie deszczówki, z pewnością konieczne jest zintegrowanie ze sobą wielu obszarów działania. Chodzi tu zarówno o rozwiązania strukturalne, jak i planistyczne. Pamiętajmy, że woda ma kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania ekosystemów miejskich.